Αποθετήρια κώδικα

Από δημοσιεύσεις/συνέδρια

  • Stathakis, Demetris, and Leonidas Liakos. 2020. “Median Shift Lunar Correction for VIIRS.” IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 1–5. doi:10.1109/LGRS.2020.3007965. (github repository).

  • Stathakis, Demetris, and Leonidas Liakos. 2019b. “Further Adjustment of the Defense Meteorological Satellite Program-Operational Linescan System Using Radar Data.” Journal of Applied Remote Sensing 13 (03): 034507/1-9. doi:10.1117/1.JRS.13.034507. (github repository).

  • Stathakis, Demetris N., Leonidas Liakos, Christos Chalkias, and Maria Pafi. 2018. “A Photopollution Index Based on Weighted Cumulative Visibility to Night Lights.” In Remote Sensing Technologies and Applications in Urban Environments III, edited by Nektarios Chrysoulakis, Thilo Erbertseder, and Ying Zhang, 3. Berlin, Germany: SPIE. doi:10.1117/12.2500212. (github repository).

  • Stathakis, Demetris, and Leonidas Liakos. 2018. “An Improved DMSP/OLS Times Series Based on Adjusted-Data.” In 38th Annual EARSeL Symposium, Earth Observation Supporting Sustainability Research. Chania, Crete, Greece. (github repository).

Χρήσιμος κώδικας

  • Mετατροπή των CLASS/NOAA hdf σε geotiff (github repository).

  • Πρόβλεψη νυχτερινών φώτων DMSP/OLS για τις ελληνικές πόλεις με το μοντέλο SLEUTH (github repository).

  • Python script για τον υπολογισμό της σεληνιακής ακτινοβολίας (από το fortran script των Miller & Turner, 2009, github repository).

  • Υπολογισμός της εποχικότητας με βάση τα νυχτερινά φώτα για τους δήμους της Ελλάδας (github repository)

Eπιπλέον αποθετήρια υπάρχουν στην ενότητα workshops.